𝐗-𝐌𝐀𝐗 𝐓𝐔̛𝐍𝐆 𝐁𝐔̛̀𝐍𝐆 𝑁𝑜𝑒𝑙 đ𝑒̂́𝑛 𝑟𝑜̂̀𝑖, 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑚𝑜́𝑛 𝑞𝑢𝑎̀ 𝑛𝑔𝑜̣𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑜 𝑡𝑎̣𝑖 𝑃𝑎𝑟𝑖𝑠 𝐺𝑎̂𝑡𝑒𝑎𝑢𝑥 𝑠𝑒̃ 𝑡ℎ𝑎𝑦 𝑏𝑎̣𝑛 𝑔𝑢̛̉𝑖 𝑔𝑎̆́𝑚 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑦𝑒̂𝑢, 𝑛𝑖𝑒̂̀𝑚 𝑣𝑢𝑖, 𝑛𝑖𝑒̂̀𝑚 ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢́𝑐…𝑡𝑜̛́𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛 𝑀𝑂̣̂𝑇 𝐺𝐼𝐴́𝑁𝐺 𝑆𝐼𝑁𝐻 𝐴́𝑀 𝐴́𝑃 🎊🎊ℚ𝕌𝔸̀ 𝔾𝕀𝔸́ℕ𝔾 𝕊𝕀ℕℍ – 𝕋ℝ𝕀 𝔸̂ℕ 𝕂ℍ𝔸́ℂℍ ℍ𝔸̀ℕ𝔾🎊🎊 𝐌𝐔𝐀 𝟏🎂𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝟐🎁🎁 👉 𝐾ℎ𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑎 01 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑔𝑎𝑡𝑜…

Xem tiếp

FATHER’S DAY – NGÀY CỦA CHA được tổ chức vào Chủ nhật thứ 3 tháng 6 hàng năm, và năm nay – 2019 NGÀY CỦA CHA  nhằm ngày 16/06. FATHER’S DAY – NGÀY CỦA CHA  ngày mà những người con trong gia đình tổ chức lễ tri ân cho CHA, đó chính là món quà…

Xem tiếp

PG Nguyễn Khánh Toàn. Địa chỉ : 96 Nguyễn Khánh Toàn – Cầu Giấy – Hà Nội ( Ngã tư Nguyễn Khánh Toàn & Dương Quảng Hàm ). ĐT : 024.38398931 PG Hai Bà Trưng . Địa chỉ : 1A Hai Bà Trưng – Hoàn Kiếm – Hà Nội . ĐT : 024.62702518 PG Nguyễn…

Xem tiếp
Call Now Button