• European Tea

  European Tea

  ICED Flower & Fruit Tea   700c.c

  D01-Trà Hoa Hồng Chanh

  D02-Trà Bạc Hà

  D03-Trà Thạch Lựu Việt Quất

  D04-Trà Táo Caramel

  D05-Hồng Trà Hoa Qủa

  D06-Trà Xoài Chanh Leo

  D07-Trà Đào Chanh

   

  HOT Flower & Fruit Tea   500c.c

  D11-Trà Hoa Hồng Đức

  D12-Trà Bạc Hà

  D13-Trà Thạch Lựu Việt Quất

  D15-Trà Táo Caramel