• Oriental Tea

  Oriental Tea

  ICED SPA Tea   700c.c

  D21-Hồng Trà Hoa Hồng

  D22-Hồng Trà Assam Đài Loan

  D23-Hồng Trà Bá Tước

  D24-Trà Xanh Nhài

  D25-Trà Xanh Genmai Nhật Bản

  D26-Trà Thiết Quan Âm

  D27-Trà Ô Long Đen Nhật Bản

   

  HOT SPA Tea   500c.c.

  D33-Hồng Trà Bá Tước

  D34-Trà Xanh Nhài

  D36-Trà Ô Long Đài Loan

  D37-Trà Lão Ô Long Đài Loan