Paris Gâteaux thuộc công ty liên doanh Grand Union Việt Nam có mặt trên thị trường từ 2007.

Trải qua nhiều thử thách và khó khăn cho đến nay Paris Gâteaux là chuỗi nhà hàng cao cấp có gần 20 cửa hàng trải dài khắp Hà Nội.