Địa chỉ: Số 169, Đỗ Đình Thiện, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Add:No. 169, Do Dinh Thien Rd, Nam Tu Liem, Ha Noi
Phone: 0432005368