Địa chỉ: 1A Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Address: No. !A Hai Ba Trung Rd, Hoan Kiem, Ha noi
Phone: 0462702518