Địa chỉ: Số 30, Tô Hiến Thành, HAi Bà Trưng, Hà Nội
Add: No.30, To Hien Thanh, Hai Ba Trung, Ha Noi
Phone: 0439741489