Địa chỉ: Số 35, Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội
Add: No.35, Nguyen Chi Thanh Rd, Ba Dinh, Ha Noi
Phone: 0432373677