Địa Chỉ: số 62, Nguyễn Thị Định, Cầu Giấy, Hà Nội
Address: No.62. Nguyen Thi Dinh. Rd, Cau giay, Ha Noi
Phone: 0435553567