Địa chỉ: Số 140 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
Add: No. 140, Ton Duc Thang, dong Da, Ha noi
Phone: 0437327089