B24 – Bánh Bơ Nho

Thành phần sản phẩm:

Hỗn hợp bột Lubang, bơ, nho khô, trứng…

Compare