B25 – Bánh Sữa Đậu đỏ Matcha

Thành phần sản phẩm:

Hỗn hợp bột  Lubang, nhân sữa matcha, đậu đỏ…

Compare