B28 – Bánh Giăm bông hành

Thành phần sản phẩm:

Hỗn hợp bột  Lubang, nhân kem,  giăm bông, hành…

Compare