C39 – Mousse Xoài sữa

Thành phần sản phẩm:

Gato Vanilla, sữa Kulfi, Mousse xoài…

Compare