C624 – Bánh Long nhãn đường đen Okinawa

Thành phần sản phẩm:

Bơ, long nhãn, đường đen Okinawa, trứng…

Compare
Danh mục: ,