C641 – Pancake Hạnh Nhân

Thành phần sản phẩm:

Bơ Anchor, bột hạnh nhân, hạnh nhân miếng, trứng…

Compare