D65 – Hồng trà sữa tươi trân châu đường đen / Brown Sugar Pearl Black Tea

69,000.00

Compare