European Tea

European Tea

ICED Flower & Fruit Tea   700c.c

D01-Trà Hoa Hồng Chanh

D02-Trà Bạc Hà

D03-Trà Thạch Lựu Việt Quất

D04-Trà Táo Caramel

D05-Hồng Trà Hoa Qủa

D06-Trà Xoài Chanh Leo

D07-Trà Đào Chanh

 

HOT Flower & Fruit Tea   500c.c

D11-Trà Hoa Hồng Đức

D12-Trà Bạc Hà

D13-Trà Thạch Lựu Việt Quất

D15-Trà Táo Caramel

Compare