TƯNG BỪNG KHAI TRƯƠNG NHÀ HÀNG MỚI PARIS GÂTEAUX 17

TẦNG 1 DISCOVERY- 302 CẦU GIẤY- HÀ NỘI