B34 – Bánh Việt quất Đan Mạch

Thành phần sản phẩm:

Hỗn hợp bột  Đan Mạch, bơ, sốt việt quất…

Compare