Mousse đào

Thành phần : Gato vanilla, nhân đào vàng, dừa, đào,…

Compare